Ομάδα Αυτογνωσίας Μέσω Μουσικοθεραπείας

Χρονικό Διάστημα: Νοέμβριος 2023 -Ιούνιος 2024

Συμμετέχοντες: 10-15 ΜΕΛΗ

 Δύο συναντήσεις μηνιαίως  ημέρα Σάββατο.

 Ώρα διεξαγωγής:  12:00-13:30

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

18/11/23  2/12/23   9/12/23   13/1//24  20/1/24  3/2/24  17/2/24  2/3/24 16/3/24  6/4/24  20/4/24  11/5/24  25/5/24  15/6/24 29/6/24

Κόστος συμμετοχής/άτομο: 25 Eυρώ

Η ομάδα μουσικοθεραπείας απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με πτυχές του εαυτού τους μέσω της μουσικής.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία, χρησιμοποιώντας τη φωνή τους και διάφορα μουσικά όργανα, να βιώσουν μια δημιουργική και απελευθερωτική διαδικασία, ερχόμενοι σε επαφή με το σώμα, τις αισθήσεις και τα συναισθήματά τους.

Δεν απαιτείται καμία γνώση μουσικής ή κάποιου μουσικού οργάνου, παρά μόνο η επιθυμία ενός διαφορετικού τρόπου έκφρασης και επικοινωνίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ: