Σεμέλη Μπάλτα – Μεσσάρη

Η Σεμέλη Μπάλτα – Μεσσάρη είναι απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (2018). Το ενδιαφέρον της για την επιστήμη της Ψυχολογίας και η ενασχόλησή της με το Αργεντίνικο Τάνγκο την οδήγησαν στο να παρακολουθήσει τη Μετεκπαίδευση με τίτλο Γιουγκιανή – Ψυχοδυναμική Συμβουλευτικήμέσω της Χοροθεραπείας του Ελληνοβρετανικού, το οποίο και ολοκλήρωσε με επιτυχία το 2022. Έχει εκπαιδευτεί στο σύστημα ανάλυσης κίνησης Laban Movement Analysis (LMA) και την Αυθεντική Κίνηση.

Εργάζεται στην Περιφέρεια Αττικής ως ψυχολόγος, όπου πραγματοποιεί ελέγχους σε Δομές Κοινωνικής Προστασίας και Φροντίδας, παρέχει ψυχολογική υποστήριξη σε πολίτες και συμμετέχει στην αξιολόγηση υποψήφιων θετών/αναδόχων γονέων και την προσαρμογή ανηλίκων σε θετές/ανάδοχες οικογένειες. Απασχολείται εθελοντικά ως ψυχολόγος στην ΑΜΚΕ «Be The Miracle» από το 2018 έως σήμερα, παρέχοντας συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη σε παιδιά κι έφηβους πρόσφυγες, μετανάστες, γηγενείς, καθώς και στις οικογένειές τους. Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια κι έχει παρακολουθήσει σεμινάρια Αυθεντικής Κίνησης, Χοροθεραπείας στην Απεξάρτηση, Ενδοοικογενειακής Βίας και Κακοποίησης Ανηλίκων.

Τα ενδιαφέροντά της κινούνται γύρω από τη μουσική, το σωματικό θέατρο, τα παιχνίδια, το χορό, την επαφή με τη φύση, την ανάγνωση βιβλίων, την εξερεύνηση του σώματος και της κίνησης, καθώς και του πώς αυτά συνιστούν ένα ανοιχτό πεδίο αλληλεπίδρασης και διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στα πλαίσια της θεραπευτικής διαδικασίας.

Το μοντέλο θεραπείας που ακολουθεί συνδυάζει τεχνικές Συμβουλευτικής Ψυχολογίας με την ανάλυση συμβόλων και ονείρων, την προσέγγιση των αρχετύπων μέσω δημιουργικών τρόπων, την τεχνική της Αυθεντικής Κίνησης και την τεχνική Active Imagination.