Δραματοθεραπεία

Σε αυτό το πρόγραμμα θα παρουσιάσουμε την θεωρία και την πρακτική για το πως μπορει να χρησιμοποιηθεί το Θέατρο, η Δραματοθεραπεία και η Εκπαίδευση του θεάτρου σαν μέσο για καλύτερη γνωριμία με τον εσωτερικό εαυτό, 

την διερεύνηση και εκτόνωση μπλοκαρισμένων συναισθημάτων, την επίγνωση εσωτερικών συγκρούσεων, την ανακάλυψη εσωτερικών διλημμάτων και την ανάπτυξη προσωπικών και διαπροσωπικών σχέσεων.

Τοποθεσία

Δια ζώσης ή εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Διάρκεια Σπουδών

1 ή 3 χρόνια

Πιστοποίηση

Φορέας πιστοποιήσης του προγράμματός μας είναι η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.).

Κόστος

Το ετήσιο κόστος για το 1ο έτος: 2000€ πλέον 500€ εγγραφή. Τα ετήσια δίδακτρα για το 2ο & 3ο έτος: 1500€.
Υπάρχει η επιλογή δόσεων.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Απόφοιτοι Ψυχολογίας, Ψυχιατρικής, Φιλολογίας, Παιδαγωγικών και άλλων ανθρωπιστικών επιστημών, απόφοιτοι σχολών χορού ή θεάτρου, επαγγελματίες χορευτές και απόφοιτοι άλλων σχολών κατόπιν συνέντεξης.

Ψυχολογία (Εξελικτική & Κλινική Ψυχολογία και Σχολες Ψυχοθεραπείας) (40 ώρες α’ εξάμηνο)
 
Θέατρο (Υποκριτική – Αυτοσχεδιασμός – Αρχαίο Θέατρο) (40 ώρες α’ εξάμηνο & β’ εξάμηνο)
 
LMA (Laban Movement Analysis) – Σωματική Μιμητική (20 ώρες α’ εξάμηνο)
 
Τέχνες & Ψυχανάλυση (50 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Γνωριμία με τις άλλες θεραπείες μέσω τέχνης (30 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Δραματοθεραπεία (40 ώρες β’ εξάμηνο)
Εξελικτική & Κλινική Ψυχολογία (60 ώρες α’ εξάμηνο & 10 ώρες Ψυχομετρικά Τεστ β’ εξάμηνο)
 
Δραματοθεραπεία (40 ώρες α’ εξάμηνο)
 
Βιωματική ομάδα Δραματοθεραπείας (40 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Παιγνιοθεραπεία (20 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Ψυχαναλυτικές Έννοιες (20 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Μουσικοθεραπεία (20 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Ομαδική Εποπτεία (40 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Πρακτική Άσκηση (80 ώρες β’ εξάμηνο)
Κλινική Ψυχολογία (20 ώρες α’ εξάμηνο)
 
Δεξιότητες στην Δραματοθεραπεία (40 ώρες α’ εξάμηνο)
 
Μεθοδολογία Διατύπωσης Περιπτώσεων (case study methodology) (10 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Μουσικοθεραπεία (20 ώρες α’ εξάμηνο)
 
Παιγνιοθεραπεία (20 ώρες α’ εξάμηνο) (μάθημα επιλογής)
 
Γιουγκανική Ανάλυση ονείρων μέσα από τις Τέχνες (60 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Θεραπεία μέσω άμμου: εμβάθυνση στην τεχνική (30 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Ομαδική Εποπτεία (40 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Πρακτική Άσκηση (80 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Εργασία Γ’ Έτους (case study)

Εισηγητές

';

Δραματοθεραπεία, Η Αναλυτική Προσέγγιση του Carl Gustav Jung, Θεραπεία Μέσω Εικαστικών, Μουσικοθεραπεία, Παιγνιοθεραπεία, Χοροθεραπεία, Ψυχοδυναμική Προσέγγιση
';

Δραματοθεραπεία, Θεραπεία Μέσω Εικαστικών, Μουσικοθεραπεία, Παιγνιοθεραπεία, Χοροθεραπεία, Ψυχοδυναμική Προσέγγιση
';

Δραματοθεραπεία, Η Αναλυτική Προσέγγιση του Carl Gustav Jung, Παιγνιοθεραπεία, Χοροθεραπεία
';

Δραματοθεραπεία, Η Αναλυτική Προσέγγιση του Carl Gustav Jung, Μουσικοθεραπεία, Χοροθεραπεία, Ψυχοδυναμική Προσέγγιση