Μουσικοθεραπεία

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Μουσικοθεραπείας, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τις επιδράσεις της μουσικής σε σωματικό, νοητικό και ψυχικό επίπεδο. Θα εξερευνήσουν και θα αναπτύξουν την έμφυτη μουσικότητά τους χρησιμοποιώντας το σώμα, τη φωνή, και απλά μουσικά όργανα. Θα ανακαλύψουν νέες πτυχές του εαυτού τους

και θα αναπτύξουν νέες μουσικές δεξιότητες και τρόπους επικοινωνίας. Θα αποκτήσουν τους τρόπους, τους χώρους και τους πληθυσμούς όπου βρίσκει εφαρμογή η μουσικοθεραπεία. Θα κάνουν πρακτική άσκηση σε κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα φιλοξενίας παιδιών, κέντρα ειδικής αγωγής, κλινικές παιδιών και ενηλίκων, γηροκομεία, κέντρα απεξάρτησης.

Τοποθεσία

Δια ζώσης ή εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Διάρκεια Σπουδών

1 ή 3 χρόνια

Πιστοποίηση

Φορέας πιστοποιήσης του προγράμματός μας είναι η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.).

Κόστος

Το ετήσιο κόστος για το 1ο έτος: 2000€ πλέον 500€ εγγραφή. Τα ετήσια δίδακτρα για το 2ο & 3ο έτος: 1500€.
Υπάρχει η επιλογή δόσεων.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Απόφοιτοι Ψυχολογίας, Ψυχιατρικής, Φιλολογίας, Παιδαγωγικών και άλλων ανθρωπιστικών επιστημών, επαγγελματίες μουσικοί και απόφοιτοι άλλων σχολών κατόπιν συνέντεξης.

Ψυχολογία (100 ώρες α’ εξάμηνο)
 
Μουσική (αρμονία-φωνητική-μουσικό όργανο) (40 ώρες α’ εξάμηνο)
 
Μουσική ακρόαση και μουσικός αυτοσχεδιασμός Ι (40 ώρες α’ εξάμηνο)
 
Ιστορία και θεωρητικά μοντέλα της μουσικοθεραπείας (40 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Τέχνες & Ψυχανάλυση (40 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Μουσική ακρόαση και μουσικός αυτοσχεδιασμός ΙΙ (40 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Γνωριμία με τις άλλες θεραπείες μέσω τέχνης (30 ώρες β’ εξάμηνο)
Εξελικτική & Κλινική Ψυχολογία (60 ώρες & 10 ώρες Ψυχομετρικά Τεστ α’ εξάμηνο)
 
Αρχές βιοψυχολογίας, βιολογία των συναισθημάτων, τραυματοθεραπεία (30 ώρες α’ εξάμηνο)
 
Δεκτική μουσικοθεραπεία – Καθοδηγούμενη απεικόνιση (βιωματικό) (40 ώρες α’ εξάμηνο)
 
Εφαρμογές μουσικής σε κλινικά και εκπαιδευτικά πλαίσια (20 ώρες α’ εξάμηνο)
 
Μουσική Ψυχολογία (20 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Αρχές βιοψυχολογίας, βιολογία των συναισθημάτων, τραυματοθεραπεία και τρόποι αυτορρύθμισης του αυτότονου νευρικού συστήματος μέσα από το σώμα (20 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Ομαδική Εποπτεία (40 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Πρακτική Άσκηση (80 ώρες β’ εξάμηνο)
Δεξιότητες στην Μουσικοθεραπεία (20 ώρες α’ εξάμηνο)
 
Μεθοδολογία Διατύπωσης Περιπτώσεων (case study methodology) (10 ώρες α’ εξάμηνο)
 
Κλινική Ψυχολογία (30 ώρες α’ εξάμηνο)
 
Γιουγκανική Ανάλυση ονείρων μέσα από τις Τέχνες – Σύμβολα στη Μουσικοθεραπεία (60 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Εξελικτική Ψυχολογία (30 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Καθοδηγούμενη Απεικόνιση: εμβάθυνση στην τεχνική (βιωματικό) (30 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Ομαδική Εποπτεία (40 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Πρακτική Άσκηση (80 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Εργασία Γ’ Έτους (case study)
 
Προσωπική Θεραπεία (150 ώρες)

Εισηγητές

';

Δραματοθεραπεία, Η Αναλυτική Προσέγγιση του Carl Gustav Jung, Θεραπεία Μέσω Εικαστικών, Μουσικοθεραπεία, Παιγνιοθεραπεία, Χοροθεραπεία, Ψυχοδυναμική Προσέγγιση
';

Δραματοθεραπεία, Θεραπεία Μέσω Εικαστικών, Μουσικοθεραπεία, Παιγνιοθεραπεία, Χοροθεραπεία, Ψυχοδυναμική Προσέγγιση
';

Δραματοθεραπεία, Η Αναλυτική Προσέγγιση του Carl Gustav Jung, Μουσικοθεραπεία, Χοροθεραπεία, Ψυχοδυναμική Προσέγγιση