Χοροθεραπεία

Μέσα από το αναγνωρισμένο πρόγραμμά μας μπορείς να αποκτήσεις μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση και επιμόρφωση πάνω στο αντικείμενο.

Στο πρόγραμμα της Χοροθεραπείας, οι σπουδαστές διδάσκονται σε βάθος βιωματική κινησιολογία, κινητικό αυτοσχεδιασμό, σωματική ευφϋια, ψυχολογία, αυθεντική κίνηση, το σύστημα ανάλυσης LMA και δεξιότητες, μεθόδους και εφαρμογές της Χοροθεραπείας. Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται, να παρατηρούν, να ερμηνεύουν την κίνηση. 

 

Να χρησιμοποιούν νέες δεξιότητες της χοροθεραπείας όπως η ανάλυσης της κίνησης, η αυθεντική κίνηση, τα σύμβολα και τα αρχέτυπα προς διευκόλυνση, θεραπευτική/εκπαιδευτική παρέμβαση σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, 

με διαφορετικούς πλυθυσμούς, στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης.

 

Να αξιοποιούν την διευρυμένη αντίληψη και εμπειρία του δικού τους σώματος και να αυξήσουν την κιναισθητική τους αντίληψη και σωματική ευφϋία. Να αξιοποιήσουν και τη δικής τους δυνατότητας να εκφράζονται και να σχετίζονται μέσα από την κίνηση στην επαφή τους και τη θεραπευτική τους δουλειά τους με τους άλλους. Να προωθήσουν την προσωπική τους εξέλιξη, αυτογνωσία και σωματική ευφυϊα.

Τοποθεσία

Δια ζώσης ή εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Διάρκεια Σπουδών

1 ή 3 χρόνια

Πιστοποίηση

Φορέας πιστοποιήσης του προγράμματός μας είναι η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.).

Κόστος

Το ετήσιο κόστος για το 1ο έτος: 2000€ πλέον 500€ εγγραφή. Τα ετήσια δίδακτρα για το 2ο & 3ο έτος: 1500€.
Υπάρχει η επιλογή δόσεων.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Απόφοιτοι Ψυχολογίας, Ψυχιατρικής, Φιλολογίας, Παιδαγωγικών και άλλων ανθρωπιστικών επιστημών, απόφοιτοι σχολών χορού ή θεάτρου, επαγγελματίες χορευτές και απόφοιτοι άλλων σχολών κατόπιν συνέντεξης.

Ψυχολογία (Αναπτυξιακή & Κλινική Ψυχολογία και Σχολες Ψυχοθεραπείας) (100 ώρες α’ εξάμηνο)
 

Βιωματική Κινησιολογία (Χορός και Κινητικός Αυτοσχεδιασμός) (40 ώρες α’ εξάμηνο)

 
LMA (Laban Movement Analysis) – Σύστημα Ανάλυσης Κίνησης (40 ώρες α’ εξάμηνο)
 
Σωματική Ευφυϊα (40 ώρες α’ εξάμηνο)
 
Τέχνες & Ψυχανάλυση: γνωριμία με τις δημιουργικές θεραπείες (50 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Βιωματικά εργαστήρια: γνωριμία με τις θεραπείες μέσω τέχνης (30 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Η γλώσσα του σώματος/LMA & ψυχολογικοί συμπερασμοί (20 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Δεξιότητες, μέθοδοι και εφραμογές της Χοροθεραπείας (40 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Εργασία 1ου Έτους
Εξελικτική & Κλινική Ψυχολογία (60 ώρες α’ εξάμηνο & 10 ώρες Ψυχομετρικά Τεστ β’ εξάμηνο)
 
Αυθεντική Κίνηση (40 ώρες α’ εξάμηνο)
 
Aρχές Βιοψυχολογίας, βιολογία των συναισθημάτων, τραυματοθεραπεία (30 ώρες α’ εξάμηνο & 20 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Ψυχαναλυτικές Έννοιες (40 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Ομαδική Εποπτεία (35 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Πρακτική Άσκηση (80 ώρες β’ εξάμηνο)
Μεθοδολογία Διατύπωσης Περιπτώσεων (case study methodology) (10 ώρες α’ εξάμηνο)
 
Εισαγωγή στην εργοφυσιολογία: Χορός και Ειδικά Θεμάτα Φυσικής Αγωγής- Υγεία και ασφαλής πρακτική (40 ώρες α’ εξάμηνο)
 
Κλινική Ψυχολογία (30 ώρες α’ εξάμηνο & 30 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Γιουγκανική Ανάλυση ονείρων μέσα από τις Τέχνες (60 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Αυθεντική Κίνηση: εμβάθυνση στην τεχνική (βιωματικό) (30 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Ομαδική Εποπτεία (40 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Πρακτική Άσκηση (80 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Εργασία Γ’ Έτους (case study)
 
Προσωπική Θεραπεία (150 ώρες)

Εισηγητές

';

Δραματοθεραπεία, Η Αναλυτική Προσέγγιση του Carl Gustav Jung, Θεραπεία Μέσω Εικαστικών, Μουσικοθεραπεία, Παιγνιοθεραπεία, Χοροθεραπεία, Ψυχοδυναμική Προσέγγιση
';

Η Αναλυτική Προσέγγιση του Carl Gustav Jung, Χοροθεραπεία, Ψυχοδυναμική Προσέγγιση
';

Δραματοθεραπεία, Θεραπεία Μέσω Εικαστικών, Μουσικοθεραπεία, Παιγνιοθεραπεία, Χοροθεραπεία, Ψυχοδυναμική Προσέγγιση
';

Δραματοθεραπεία, Η Αναλυτική Προσέγγιση του Carl Gustav Jung, Παιγνιοθεραπεία, Χοροθεραπεία
';

Δραματοθεραπεία, Η Αναλυτική Προσέγγιση του Carl Gustav Jung, Μουσικοθεραπεία, Χοροθεραπεία, Ψυχοδυναμική Προσέγγιση