Ψυχοδυναμική Προσέγγιση

Το πρόγραμμα αυτό αναφέρεται και εστιάζει στις βασικές έννοιες της ψυχαναλύσης και οι σπουδαστές διδάσκονται σε βάθος όλα τα ψυχαναλυτικά μοντέλα των Sigmund Freud, Αναλυτική Προσέγγιση του Carl G.Jung , Ψυχαναλυτική προσέγγιση του Jacques Lacan , Melanie Klein, Margaret Mahler, , Anna Freud, Heinz Kohut ,Σχεσιακή Ψυχανάλυση.

Έρχονται σε επαφή με τις βασικές έννοιες της Ψυχανάλυσης που είναι ο ψυχολογικός ντετερμινισμός, η ψυχική ενέργεια, η ανακάλυψη της αγνοημένης παιδικής ηλικίας και των επιπτώσεών της στη μετέπειτα εξέλιξη του ατόμου, η δομή της προσωπικότητας, η ανακάλυψη των μη συνειδητών λειτουργιών της προσωπικότητας, ο εντοπισμός των ψυχολογικών μηχανισμών άμυνας.

Τοποθεσία

Δια ζώσης ή εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Διάρκεια Σπουδών

1 ή 3 χρόνια

Πιστοποίηση

Φορέας πιστοποιήσης του προγράμματός μας είναι η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.).

Κόστος

Το ετήσιο κόστος για το 1ο έτος: 2000€ πλέον εγγραφή.
Τα ετήσια δίδακτρα για το 2ο & 3ο έτος: 1500€. Υπάρχει η επιλογή δόσεων.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Απόφοιτοι Ψυχολογίας, Ψυχιατρικής, Φιλολογίας, Παιδαγωγικών και άλλων ανθρωπιστικών επιστημών και επαγγελμάτων Υγείας και απόφοιτοι άλλων σχολών κατόπιν συνέντεξης.

Ψυχολογία (Αναπτυξιακή & Κλινική Ψυχολογία και Σχολες Ψυχοθεραπείας) (100 ώρες α’ εξάμηνο)
 
Μοντέλα Ψυχανάλυσης (Η Ψυχαναλυτική προσέγγιση του Sigmund Freud, Η Αναλυτική Προσέγγιση του Carl G.Jung, Η Ψυχαναλυτική προσέγγιση του Jacques Lacan, Ψυχοδυναμικά μοντέλα από την θεωρία στην πράξη) (60 ώρες α’ εξάμηνο)
 
Τέχνες & Ψυχανάλυση: γνωριμία με τις δημιουργικές θεραπείες (50 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Βιωματικά εργαστήρια: γνωριμία με τις θεραπείες μέσω τέχνης (30 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Δεξιότητες, μέθοδοι, τεχνικές της ψυχανάλυσης (θεωρητικό- Βιωματικό) (Ελεύθεροι Συνειρμοί (Sigmund Freud), Η ζωγραφική στην Ψυχανάλυση( Carl G. Jung), Ανάλυση & Ερμηνεία των Ονείρων, Συμβολική έννοια της γλώσσας (60 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Zacques Lacan: Μάθημα Θεωρίας Προσέγγισης
 
Σινεμά και Ψυχανάλυση
 
Εργασία 1ου Έτους
Κλινική Ψυχολογία (30 ώρες α’ εξάμηνο & 10 ώρες Ψυχομετρικά Τεστ β’ εξάμηνο)
 
Aρχές Βιοψυχολογίας, βιολογία των συναισθημάτων, τραυματοθεραπεία (30 ώρες α’ εξάμηνο & 20 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Σχεσιακή Ψυχανάλυση (20 ώρες α’ εξάμηνο)
 
Ψυχοδυναμικά μοντέλα (40 ώρες α’ εξάμηνο)
 
Ψυχαναλυτικές έννοιες (40 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Ομαδική Εποπτεία (40 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Πρακτική Άσκηση (80 ώρες β’ εξάμηνο)
Ψυχαναλυτικές έννοιες (20 ώρες α’ εξάμηνο)
 
Μεθοδολογία Διατύπωσης Περιπτώσεων (case study methodology) (10 ώρες α’ εξάμηνο)
 
Κλινική Ψυχολογία (30 ώρες α’ εξάμηνο & 20 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Γιουγκανική Ανάλυση ονείρων μέσα από τις Τέχνες – Σύμβολα στο ατομικό μίας ανάλυσης (60 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Αυθεντική Κίνηση: εμβάθυνση στην τεχνική (βιωματικό) (30 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Ομαδική Εποπτεία (40 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Πρακτική Άσκηση (80 ώρες β’ εξάμηνο)
 
Εργασία Γ’ Έτους (case study)
 
Προσωπική Θεραπεία (150 ώρες)

Εισηγητές

';

Δραματοθεραπεία, Η Αναλυτική Προσέγγιση του Carl Gustav Jung, Θεραπεία Μέσω Εικαστικών, Μουσικοθεραπεία, Παιγνιοθεραπεία, Χοροθεραπεία, Ψυχοδυναμική Προσέγγιση
';

Η Αναλυτική Προσέγγιση του Carl Gustav Jung, Χοροθεραπεία, Ψυχοδυναμική Προσέγγιση
';

Δραματοθεραπεία, Θεραπεία Μέσω Εικαστικών, Μουσικοθεραπεία, Παιγνιοθεραπεία, Χοροθεραπεία, Ψυχοδυναμική Προσέγγιση
';

Δραματοθεραπεία, Η Αναλυτική Προσέγγιση του Carl Gustav Jung, Μουσικοθεραπεία, Χοροθεραπεία, Ψυχοδυναμική Προσέγγιση